Over ons

Meer informatie

Wie zijn wij

Sinds 1 januari 2024 is ThuisHulp Breda onderdeel van Thuiszorg West-Brabant (TWB). ThuisHulp Breda is een lokale partij die hulp bij de huishouding biedt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz). De thuishulpen van ThuisHulp Breda werken in wijkteams. De medewerker van het wijkteam kent de wijk goed en de aan hen gekoppelde zorgcoördinatoren hebben een groot netwerk in alle wijken. Inmiddels is ThuisHulp Breda huishoudelijke hulp een gevestigde naam binnen de gemeente Breda. 

Lokaal het verschil maken

ThuisHulp Breda

ThuisHulp Breda onderscheidt zich door kwaliteit te bieden en aandacht te hebben voor haar thuishulpen en cliënten. De belangrijkste vraag is hoe alle betrokkenen –  inclusief het netwerk – ervoor kunnen zorgen dat de cliënt  zolang mogelijk thuis kan blijven wonen, in de eigen vertrouwde omgeving.

Wij geloven in kleinschalige zorg en in het werken in wijkteams. Samen met het netwerk van de cliënt zorgen we ervoor dat we de juiste kwaliteit van zorg kunnen bieden.

Met welke partijen werken we samen?

ThuisHulp Breda heeft een groot zorgnetwerk en werkt samen met verschillende organisaties in de regio. Hierdoor kunnen we verschillende aanvullende diensten aanbieden. Zo werken we samen met MediPlus Hulpmiddelen en de Brabantse tafel (maaltijdservice).